فرم ارسال پیشنهاد مهمان

با سلام و احترام؛
با عنایت به اهمیت معرفی و همچنین مشارکت حداکثری در تشکیل تشکل شهریاران، در صورتی که فرد خاص و ویژه ای را جهت دعوت به عنوان مهمان در اجلاسیه شهریاران مدنظر دارید لطفاً مشخصات وی را جهت صدور دعوتنامه وارد بفرمایید. سپاسگزارم

فرم پیشنهاد مهمان جهت صدور دعوتنامه به اجلاسیه شهریاران